Varför bli en del av Why?

Det finns lokala entreprenörer som ännu inte fått chansen att utveckla sina idéer och sin marknad som gärna vill göra detta i rätt sammanhang.

Lokala entreprenörer:


SOM KAN

  • Utveckla ett lokalt företag
  • Visa upp ett gott rykte och erbjuda goda befintliga kundrelationer
  • Använda sitt kontaktnät och rykte för att rekrytera andra nyckelpersoner (säljare och konsulter)


SOM VILL

  • Bli en del av vårt företag och stå bakom vår strategi och värdegrund
  • Visa att det går att göra affärerna ett steg bättre för våra kunder än de görs idag
  • Vara del i en gemenskap där vi har roligt, får möjlighet att utvecklas och får en bra avkastning på vårt engagemang och investering


SOM VÅGAR

  • Utmana sin nuvarande trygghet
  • Ta en viss risk