Vår idé

Genom erfarenhet och beprövade metoder kombinerat med modernt
tänkande och nya teknologier erbjuder vi våra kunder, som ser tekniken
som en möjliggörare för att utveckla sin affär, optimerade och
verksamhetsstödjande lösningar som fungerar. Men först ställer vi frågor.

Vårt erbjudande

Vi tror på att genom frågor driva förändring som ger effekt. Baserat på
svaren och vår kunskap analyserar vi, ger råd och skapar lösningar. Vi är
specialiserade på tjänster inom Verksamhetsdriven IT, Strategiskt
ledningsstöd & Infrastruktur
Vår idé
Genom erfarenhet och beprövade metoder kombinerat med modernt tänkande och nya teknologier erbjuder vi våra kunder, som ser tekniken som en möjliggörare för att utveckla sin affär, optimerade och verksamhetsstödjande lösningar som fungerar. Men först ställer vi frågor.
Vårt erbjudande
Vi tror på att genom frågor driva förändring som ger effekt. Baserat på svaren och vår kunskap analyserar vi, ger råd och skapar lösningar. Vi är specialiserade på tjänster inom Verksamhetsdriven IT, Strategiskt ledningsstöd & Infrastruktur

Våra erbjudanden

IT-Styrning

Vi erbjuder strategiskt ledningsstöd till IT-avdelningar. Varför? För att dagens och framtidens krav på digitalisering ställer andra och ökade krav på IT avdelningen och dess verksamhet. Just inom detta område har vi byggt upp en stor kunskap och erfarenhet av olika lösningar och tjänster som vi levererar till våra kunder som paketerade tjänster eller som konsulttjänster. 

Detta gör vi igenom att erbjuda följande:

 • Affärsstyrning
 • Tjänstestrategier
 • Tjänstestyrning
 • Agil tjänsteförvaltning
 • Processledning
 • Chef/ledare i linjorg
 • Revision & effektmätning

Verksamhetsdriven IT

I våra paketerade tjänster och i våra konsulttjänster så erbjuder vi verksamhetsdriven IT. Varför? För att digitaliseringen och samhället ställer högre krav på ökad takt, rätt effekter tidigt i processen och driver på förändringar i arbetssätt och beställningsförfarande mellan IT och Kärnverksamhet, samarbete mellan dessa discipliner blir ännu viktigare

Vi hjälper till med följande:
a.       Innovation & digitalisering
b.       Agila processer
c.       Systemförvaltning
d.       Tjänstestyrning
e.       Processledning
f.        Chef/ledare i linjorg
g.       Projektledning

Molntjänster

Allt fler IT-tjänster levereras direkt som molntjänster eller är
beroende av tjänster från molnet. Vi hjälper vår kunder med att
identifiera och analysera behov, ge råd och skapa
kundanpassade lösningar.


Produkt & Licens

I våra paketerade molntjänster och i våra konsulttjänster så erbjuder vi lösningar för Infrastruktur. Utöver detta ger vi råd, bygger lösningar och levererar enskilda produkter baserat på teknik från våra partners.
Via vår webbshop kan du nå ett ofantligt stort utbud av produkter eller ett helt kundanpassat utbud där bara produkter som du valt ut publiceras och kan beställas i din organisation.

Konsulttjänster

Konsulttjänster inom IT-infrastruktur är tillsammans med  IT-styrning vårt största kompetensområde.

Det vi främst erbjuder är:

 • Tjänstedesign och arkitektur
 • Förvaltning av IT-infrastrukturtjänster
 • Service management
 • Teknisk projektledning


Samt IT-specialister inom:

 • Kommunikation
 • Integration
 • Samverkanstjänster
 • Arbetsplatstjänster
 • Identitetshantering och säkerhet

Ställ frågan - WHY?

Vi tror på att genom frågor driva förändring som ger effekt. Baserat på svaren och vår kunskap analyserar vi, ger råd och skapar lösningar.
Vi är specialiserade på tjänster inom
 • Verksamhetsdriven IT
 • Strategiskt ledningsstöd
 • Infrastruktur

Ställ frågan - WHY?

Vi tror på att genom frågor driva förändring som ger effekt. Baserat på svaren och vår kunskap analyserar vi, ger råd och skapar lösningar. Vi är specialiserade på tjänster inom IT-styrning och IT-infrastruktur.

Tankar om varför?

Författaren Simon Sinek menar att alla människor vet VAD deras företag gör och de flesta vet HUR de gör det. Men få vet VARFÖR.Enligt Sinek är detta olyckligt eftersom kunder i första hand inte köper VAD du gör utan VARFÖR du gör det.

Tankar om varför?

Författaren Simon Sinek menar att alla människor vet VAD
deras företag gör och de flesta vet HUR de gör det.
Men få vet VARFÖR.Enligt Sinek är detta olyckligt eftersom
kunder i första hand inte köper VAD du gör utan VARFÖR du
gör det.
"Våra kunder ska kunna
förklara vår del i deras framgång"
"Våra kunder ska kunna
förklara vår del i deras framgång"